charging

سمينار و عكسها

احتراماً به استحضار میرساند، تاسیس گروه باراوسل سبز در راستای حمایت از محیط زیست و اولین سمینار با موضوع مذکور در تاریخ 95/3/13 و 95/3/14 با سخنرانی آقایان دکتر شجیع و دکتر برزگر و با حضور جناب آقای دکتر داروین صبوری، سرکار خانم اورلی و جناب اقای هومن بهرام پور... در تهرانسر برگزار گردید. برگزاری سمینار با کیفیت بالا و پشتیبانیهای لازم که با رغبت و استقبال فراوان مواجه گردید باعث مصمم تر شدن گروه برای گام برداشتن در مسیر اجرای برنامه های آتی شد و ایجاد گروه باراوسل سبز در تلگرام در تاریخ مذکور میباشد. یکی از قدمهایی که برداشت، حمایت از قوی گنگ بود که توضیحات مفصل در گزارشات بعدی ارائه شده است. به دنبال درخواست محیط زیست و وزارت ورزش و موافقت شورای آموزشی مبحث محیط زیست به سرفصل های مصوب آموزشی، دوره های مربی گری اضافه شد باراوسل سبز این افتخار را دارد نخستین کمیته فدراسیون ورزشهای همگانی باشد که این دوره را برای مربیان خود با همکاری دفتر محیط زیست وتوسعه پایدار آقایان دکتر شجیع، دکتر برزگر صبوری، بهرام پور و خانم اورلی برگزار کند. شرکت کنندگان مشمول 5 امتیاز بازآموزی خواهند شد. عکسهای گرفته شده از سمینار در پیوست ارائه گردیده.
charging
charging